Ordet "healing" (eng) betyder "läkning" och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnade genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp. Det finns flera olika former av healing. Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom chakran. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.
Healingen syfte är att lindra/bota sjukdommar, ta bort smärtor, rädslor och fobier genom att skapa balans i kroppen så att den kan läka sig själv. Healing kan också användas för att bli av med blockeringar, ge livskraft och öka välbefinnandet. Healingen jobbar med hela människan, med både kropp och själ.> Som healer är jag en kanal för en annan energi och kan hjälpa dig till ett ökat välbefinnade.


Händelser från tidigare liv tycks finnas inom oss alla. Migrän, kroniska korsryggssmärtor eller problem med knäna kan kanske berätta historien om en gammal olyckshändelse eller skada. Kroniskt halsont kan t.ex härstamma från strypning, hängning eller kvävning. Eftersom själen om och om igen återvänder till livet på jorden, så återskapas dessa traumatiska minnen i våra nuvarande liv, där de ofta ter sig tämligen oförståeliga, men kan hindra oss från att leva ett fullvärdigt liv. De dyker upp till vårt medvetande i form av rädslor, panikattacker, vrede, depressioner, fobier, tvångstankar, mardrömmer eller oförklarlig fysisk smärta. Regressioner till tidigare liv låter oss se bortom förvirringen och illussionerna i detta liv och leder fram till ett helande av det tidigare livet, vilket i sin tur påverkar vårt nuvarande liv. Regressionsterapi omfattar minnen från tidigare liv men också minnen från nuvarande liv som kan ligga djupt ner i det undermedvetna. Terapin möjliggör att tidigare konflikter, som har varit störande för det mentala, emottionella och fyskiska välbefinnandet, kan lösas upp. Ett exempel i det nivande livet kan vara en fobi, och ett mer komplext exempel kan vara PTS (post-traumatiska stress) som är relaterade till ett trauma eller en livshotande situation i barndomen. Olika symtom kan vara panikattacker, emotionella utbrott, blockering av känslor, självskadebeteende, domningar, oförklarliga fysiska problem eller återkommande relationsproblem. Terapin går till roten av problemet och innefattar även kroppsterapi för att kunna verka på ett säker och strukturerat sätt. Regressionsterapi helar på det fyskiska, emotionella, mentala och andliga planet.


Liv mellan liven utforskar en klient själsliga minnen från det förra till det nuvarande livet med hjälp av djup hypnos. Klienten återvänder till en insiktsfullt medvetande med tydlig förståelse om meningen med det här livet. Några av de själsliga minnen inkluderar hur det förra livet avslutades, lämnandet av den fysiska kroppen och ljusets andars välkomnande som andliga guider och lärare. Många klienter upptäcker en familj av andar som de reinkarneras tillsamman med under många livstider, så kallade själsgrupper. En höjdpunkt i LBL-regression är mötet med de "äldre". Dessa är ljusandar som uppnått så hög grad av erfarenhet och visdom att de inte behöver reinkarneras. De granskar utvecklingen av själen de möter och kan växla mella olika genomgångna liv och tills själen förstår vad som förväntas i nästa liv.I en djup nivå av avslappning får du tillgång till själens upplevelser mellan liven. Möt din spirituella vägledare, din själsgrupp och möt de högsta energierna. Förstå varför du valde detta livet och vad du ska lära. Få till dig ny energi och få svar på vad din livsuppgift är. Detta kan bli en resa som ger ditt liv ett helt nytt perspektiv och en unik chans att få tillgång till de högre energierna.