Introduktion:

Mitt namn är Maj-Lis och min bakgrund har varit tuff med många problem att arbeta med och min längtan efter att växa som människa har lett mig in i den andliga världen. På mig har det haft effekten att jag har blivit lugnare och har uppnått en inre trygghet som jag tidigare saknat.

Jag introducerades i regressionens värld av en bok om hypnos som ledde till läkande via besök i flera liv. Detta var starten på min resa in i den andliga världen och jag började min andliga utbildning med åtskilliga kurser och föredrag. Slutligen mötte jag Andy Tomlinson och Anne-Bodil Rosvik och med deras och min andliga guide's hjälp har jag utbildat mig till regressions- och andlig regressionsterapeut. Det är en fantastisk värld att utforska, uppleva och på samma gång kunna lösa problem som stör det dagliga livet.

I regressionen kan Du komma underfund med var dina problem i det här livet kommer ifrån. Du kan få hjälp att uppnå ett inre lugn och trygghet. Du kommer att bli uppmärksam på vad Du behöver arbeta med och få svar på många frågor. Detta kommer att få dig att känna dig mer tillfreds med dig själv och Du kommer att kunna sluta oroa dig för saker Du inte kan påverka.